Bijbelkring

In onze gemeente bestaan meerdere bijbelstudiekringen. Eén kring komt samen in De Rank op donderdagavond. Deze begint om 20.00 uur en eindigt om 21.45 uur. De leiding berust bij ds. A.J. van den Herik.

Bijbelkringen in de gemeente zijn belangrijk. Het is een middel dat de Heere gebruiken wil om Zijn gemeente te bouwen. Vaak wordt in onze tijd de klacht gehoord dat mensen zo individualistisch ingesteld zijn en dat er zo weinig kennis van de Bijbel is. Het bezoeken van een kring is tevens de gelegenheid om andere gemeenteleden te ontmoeten en te leren kennen. Zo wordt ook iets van het gemeente-zijn beleefd. Hoe goed is het om samen te bidden, te danken, te luisteren naar elkaars vragen en te spreken over dagelijkse dingen en dat alles rond de geopende Bijbel. Laten deze woorden een aanmoediging zijn voor u of jou om u voor een van de kringen op te geven.

Ook dit seizoen staat het bijbelboek Openbaring centraal.