De Hervormde Gemeente Moerkapelle organiseert een aantal evangelisatie-activiteiten in 2018. U wordt van harte uitgenodigd om deze activiteiten bij te wonen. Omdat deze activiteiten zeer toegankelijk zijn voor mensen die niet of nauwelijks bekend zijn met het christelijk geloof, willen u vragen om mensen uit deze doelgroep (buren, vrienden, familie, collega's enz) mee te nemen.

De activiteiten zijn:

Alpha cursus 2018

1. Is er meer? (24 september)

2. Wie is Jezus en waarom stierf Hij? (1 oktober)

3. Hoe kun je geloven? ( 8 oktober)

Gezamenlijke maaltijd. ( 18.30 uur )

4. Bidden/ bijbellezen. (15 oktober)

5. Hoe leidt God ons? ( 29 oktober)

6. Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij?

(Zaterdagochtend 10 november)

Hoe kan ik vervuld raken van de Heilige Geest.?

( Zaterdagmiddag 10 november)

7. Hoe kan ik het kwade weerstaan? ( 12 november)

8. Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?( 19 november)

9. Geneest God nu nog? ( 26 november)

10. Hoe zit het met de kerk en hoe nu verder? (3 december)

( Gezamenlijke maaltijd. 18.30 uur.)

Contact

Als er vragen zijn over bovenstaande activiteiten dan kunt u zich wenden tot het evangelisatieteam:

email: evangelisatieteammoerkapelle@gmail.com