Interieur

De kerk heeft zo’n 550 zitplaatsen, waarvan er 50 op de galerij te vinden zijn. De galerij is (indien nodig) tijdens de ochtenddiensten open. Deze plaatsen zijn te bereiken via de trap rechts in het voorportaal. Alle plaatsen zijn vrij.

Achter in de kerkzaal staat het koorhek, in 1715 geschonken door de stad Rotterdam en afkomstig uit de St. Laurenskerk aldaar. Boven de deuren hangen de wapens van de stad Rotterdam en van de Staten van Holland. Aan beide zijden van het koorhek zijn bijbelteksten aangebracht. Dit hek werd eerst aan de oostkant van de kerk geplaatst. De ruimte die erachter ontstond werd gebruikt als vergaderruimte en consistorie. De preekstoel, die eerder aan de zuidgevel stond, werd verhuisd en kwam midden voor het koorhek te staan. De opstelling van de banken veranderde eveneens en het aantal werd uitgebreid. Bij de restauratie in de jaren ’50 van de vorige eeuw is de inrichting van de kerk weer drastisch gewijzigd. Het koorhek werd naar achteren verplaatst, de kansel kwam tegen de oostwand te staan, de banken werden vervangen en het doophek uit 1716 verdween.