Orgel

In 1897 werd het eerste orgel, dat voor fl. 500,- te koop was in Nieuwer ter AA bij Breukelen, in gebruik genomen. Daar het orgel ‘te licht’ werd bevonden, besloot de toenmalige Kerkvoogdij al in 1910 een nieuw orgel te bestellen voor fl. 2.125,-.

Dat orgel werd in 1958 enigszins uitgebreid en in 1971 verbouwd tot een nieuw mechanisch orgel met gebruikmaking van het oude pijpwerk. In 1994 is dit orgel geheel gesloopt aan het begin van de restauratie. Een nieuw orgel werd besteld bij de Gebr. Van Vulpen. Het orgel werd in 1996 geplaatst en kostte vijfhonderdduizend gulden. Voor dit orgel moest een nieuw balkon worden gebouwd. Gelijktijdig is dit balkon geschikt gemaakt voor 50 zitplaatsen.