Baten en Lasten 2017

 

 

 

begroting

2017

rekening

2017

rekening

2016

baten

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

 €          225

 €            15

 €          193

Bijdragen gemeenteleden

 €     52.500

 €     51.176

 €     55.151

 

 

 

 

Totaal baten

 €     52.725

 €     51.191

 €     55.344

 

lasten

 

 

 

Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)

 €     50.050

 €     44.084

 €     53.859

Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

 €               -

 €               -

 €               -

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 €          750

 €          627

 €          888

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 €       1.400

 €       1.336

 €       1.262

Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

 €               -

 €       4.500

 €               -

Salarissen (koster, organist e.d.)

 €               -

 €               -

 €               -

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 €          525

 €          588

 €          749

 

 

 

 

Totaal lasten

 €     52.725

 €     51.135

 €     56.759

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

 €               -

 €           56

 €      1.415-