Hieronder treft u een kort overzicht van de jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters over het jaar 2016 aan.

Jaarrekening Kerkbeheer 2016        
         
Baten en Lasten        
         
    begroting rekening rekening
    2016 2016 2015
baten        
Baten onroerend goed   € 16.000 € 15.091 € 15.585
Rentebaten   € 400 € 681 € 5
Opbrengsten fondsen   € 10.000 € 9.868 € 12.618
Bijdragen levend geld   € 190.300 € 199.987 € 198.166
Overige baten, incl. catering   € 44.000 € 53.211 € 48.450
         
  Totaal baten € 260.700 € 278.838 € 274.824
         
lasten        
Lasten gebouwen   € 61.000 € 80.142 € 59.511
Pastoraat   € 89.000 € 85.673 € 88.996
Afschrijvingen   € 10.000 € 9.033 € 9.033
Afdracht solidariteitskas   € 13.000 € 9.884 € 10.023
Salarissen en vergoedingen   € 30.000 € 29.351 € 30.344
Kosten beheer   € 13.200 € 11.780 € 11.048
Rentelasten   € 10.000 € 10.068 € 11.579
Overige kosten, incl. catering   € 34.000 € 42.310 € 45.383
Toevoeging fondsen/voorzieningen   - - -
         
  Totaal kosten € 260.200 € 278.241 € 265.917
         
Resultaat (baten-lasten)   € 500 € 597 € 8.907